Stiftelsens historia

Sigvard & Marianne Bernadottes forskningsstiftelse för barnögonvård grundades 1990. Den tändande gnistan var mötet mellan Marianne Bernadotte och en konstnär som haft svåra ögonproblem som barn.

sigvardochmarianne

Synen och konsten hänger nära samman. En normal synutveckling som barn är grunden för god syn som vuxen, och Marianne Bernadotte ville med sin forskningsstiftelse befrämja barns synutveckling genom att bekämpa ögonsjukdomar hos barn. Hon skaffade grundplåten till fonderna genom en konstauktion. Genom hennes insatser och bidrag från andra källor uppgår stiftelsens fonder 2014 till över 90 miljoner kronor.

Genom åren har stora medel, totalt ca 20 miljoner kronor, kunnat delas ut till svenska barnoftalmologiska forskare i form av forskningsanslag, forskarstipendier och stipendier för resor. Många unga forskare har fått bidrag till sina doktorsarbeten och det har resulterat i ett 60-tal avhandlingar inom barnoftalmologi och angränsande områden. Stiftelsen delar även ut Marianne Bernadottes forskningspris och stödjer hedersföreläsningar till Sigvard Bernadottes minne. Bernadottelaboratorier för barnoftalmologi har inrättats vid Karolinska Institutet i Stockholm och genom beslut av Karolinska Institutets rektor 2013 har dessa utvecklats till ett Marianne Bernadotte Centrum för forskning inom dyslexi och barnoftalmologi.

Marianne Bernadotte har även grundat en stiftelse i USA, The Bernadotte Foundation for Children´s Eyecare, som bland annat delar ut anslag till svenska barnoftalmologiska forskningsprojekt.

Marianne Bernadottes stora insatser för forskningen inom barnoftalmologi och inom handikappforskning och dyslexi har uppmärksammats av Karolinska Institutet i Stockholm och Bologna universitet i Italien, och hon har promoverats till hedersdoktor vid Karolinska Institutet 1998 och vid Bologna universitet 2005.

Text: Ordförande professor emeritus Gunnar Lennerstrand.

Lär känna oss genom några nedslag i vår historia

1990 Konstauktion på Bukowskis
1991 En ståtlig donation
1992 Prins Sigvards 85-årsdag
1992 Stiftelsens första stipendieutdelning
1993 Grundande av “The International Research Foundation for Children’s Eyecare”
2000 Invigningen av Sigvard & Marianne Bernadottes forskningslaboratorier för barnoftalmologi
2000 Stiftelsens 10-års jubileum
2006 Törnlöfska donationen
2010 Internationellt symposium om fixationsögonrörelser
2010 Stiftelsens 20-års jubileum
2011 Invigning av två nya laboratorier, Birgit och Lucia
2015 Stiftelsens 25-årsjubileum

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå