En ståtlig donation

I oktober 1990 beslutade styrelsen vid Tomtebodaskolans resurscenter att donera 5 milj kr till Bernadottestiftelsen. Detta firades med en sammankomst med middag på prins Eugens Waldemarsudde den 17 januari 1991. Till sammankomsten var också ledande medicinska journalister inbjudna.

Stiftelsen har genom åren erhållit donationer från många sammanslutningar och privatpersoner. De större donationerna presenteras på denna förteckning som finns anslagen vid Bernadottestiftelsens kansli på Bernadottelaboratorierna.

Stiftelsens fonder har förvaltats av Skandinaviska Enskilda Banken. Fondförvaltare Ann Nordenskiöld har varit adjungerad till Stiftelsens styrelse under perioden 1995 – 2011, och har ingått i den ekonomiska kommittén tillsammans med Stiftelsens ordförande och vice ordförande.

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå