Stiftelsens 10-års jubileum

Till jubileet hade en bok publicerats, benämnd ”Barnögonsjukdomar – aktuell svensk forskning”. Den innehöll bidrag från forskare som fått anslag från Stiftelsen, och var uppbyggd som en lärobok i barnögonsjukvård. Redaktörer var Maj Ödman och Gunnar Lennerstrand.

Jubileumshögtidligheterna ägde rum den 15 mars 2000 i Svenska Läkaresällskapets lokaler. Programmet omfattade ett symposium om ”Orsaker till synnedsättning hos barn” med medverkan av professor Torsten Wiesel (per video) och forskare som fått anslag från Stiftelsen. Vid detta tillfälle delades också Marianne Bernadottes pris ut till Jan Ygge.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå