Om stiftelsen

Stiftelsen grundades 1989 av Sigvard och Marianne Bernadotte. Året efter överlämnade de ett startkapital om 1,3 miljoner kronor som blev grundplåten för stiftelsen. Marianne Bernadotte och hennes framlidna make prins Sigvard Bernadotte har tillsammans med stiftelsens styrelse sedan dess fortsatt arbetet med att bygga upp stiftelsen och dess kapital.

Vår vision och vårt mål

cropped-Tesch_Bernadottestiftelsen_131121_514.jpg

“Vår vision är att bidra till att förbättra barns syn- och ögonhälsa.
Vårt mål är att alla barn ska ges möjlighet att se bra. Dit når vi
genom att finansiera forskning inom områdena barnögonsjukdomar,
ögonrörelse och dyslexi”.

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har som ändamål att främja vetenskaplig forskning över barns syn- och ögonhälsa och att skapa ett centrum för forskning inom dyslexi och barnoftalmologi vid Karolinska Institutet enligt sina stadgar. Detta sker genom medel till Marianne Bernadotte Centrum, anslag till forskningsprojekt samt anslag och stipendier till individuella forskare .

Marianne Bernadottes pris

Vartannat år delar vi ut Marianne Bernadottes pris till en framstående, yngre klinisk barnoftalmologisk forskare. Sveriges ögonprofessorer nominerar kandidater till priset. Kommittén för Marianne Bernadottes forskningspris ger sedan förslag på lämplig kandidat och stiftelsens styrelse fattar beslut om vem som får priset. Prissumman är på 50 000 kronor.

De här har fått det prestigefulla priset de senaste åren.

Nominering till Marianne Bernadottes pris 2018

Hedersföreläsning till minne av prins Sigvard

Vartannat år håller en framstående forskare inom barnoftalmologi en föreläsning på den Nordiska Barnoftalmologiska kongressen till minne av prins Sigvard Bernadotte. Nordisk barnoftalmologisk förening ger förslag på lämplig kandidat och stiftelsens styrelse utser vem som ska hålla föreläsningen.

De här har fått hedersuppdraget de senaste åren

RELATERAD INFORMATION
Broschyr Barnens ögon i fokus (svensk text, pdf-format)
Brochure Children´s Eyes i focus (English version, PDF)
Hedersföreläsning till prins Sigvards minne
Marianne Bernadottes pris
Stiftelsens styrelse
Stadgar för stiftelsen (pdf-format)
Årsberättelser

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå