Internationellt symposium om fixationsögonrörelser

I samband med Bernadottestiftelsens 20-års jubileum bjöd Stiftelsen in till ett internationellt symposium över “Fixational Eye Movements and Visual Stabilization”, forskningsområden som är väl representerade vid Bernadottelaboratorierna. Symposiet hölls på Nobel Forum 21 – 22 juni och var även en del i Karolinska Institutets 200-års jubileum. Huvudansvariga var professor Jan Ygge, med dr Tony Pansell och fil dr Gustaf Öqvist Seimyr.

Symposiet hade ekonomiskt stöd från Berndottestiftelsen, Marcus Wallenbergs Stiftelse för Internationellt Vetenskapligt Samarbete och Wenner-Gren Stiftelserna. Till symposiet hade inbjudits ett 25-tal forskare från olika universitet i Europa, USA och Australien. Symposiet dokumenterades i en tryckt skrift och en skrift på nätet innehållande sammanfattningar av föredragen. Deltagarna i symposiet var inbjudna till Bernadottestiftelsens jubileumsmiddag på Vasamuseet den 21 juni.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå