Beviljade anslag

Under 2019/20 har Sigvard och Marianne Bernadottes forskningsstiftelse för barnögonvård beviljat 3,538 miljoner kronor i anslag avseende forskningsprojekt, individstöd till forskare inom barnoftalmologi, resestipendier samt i medel till Marianne Bernadotte Centrum för barnoftalmologi och dyslexi.

Individuella forskarstipendier

Forskarstipendier har tilldelats:

 • Professor Robert Bolzani
  Hur bearbetar hjärnan syninformation hos barn som föds med hjärnskador ?

Resestipendier

Resestipendier 2018 har tilldelats:

 • Anna-Carin Ekstrand, Stockholm
 • Monika Grudzinska, Stockholm
 • Lotta Gränse, Lund
 • Gerd Holmström, Uppsala
 • Gunnel Hellgren, Göteborg
 • Eva Larsson, Uppsala
 • Jan Johansson, Stockholm
 • Pia Lundgren, Göteborg
 • Chatarina Löfquist, Göteborg
 • Anders Nilsson, Göteborg
 • Evangelia Ntoula, Uppsala
 • Dyrleif Petursdottir, Uppsala
 • Andrea Strandberg, Stockholm
 • Agneta Rydberg, Stockholm

Medel till Marianne Bernadotte Centrum

Sigvard och Marianne Bernadottes forskningsstiftelse för barnögonvård har, med stöd av Karolinska Institutet, skapat ett Marianne Bernadotte Centrum för forskning inom barnoftalmologi och dyslexi. Här kan Sveriges främsta forskare inom barnoftalmologi, optometri, ortoptik och lingvistik tillsammans med specialkompetens inom neuropsykologi och pedagogik bedriva forskning i en fullt utvecklad forskarmiljö.

Under 2017/18 delade stiftelsen ut 2,5 miljoner kronor i medel till fyra olika forskningsprojekt vid Marianne Bernadottes Centrum som på olika vis anses ha möjlighet att leda till bättre metoder och lösningar för att hjälpa barn och ungdomar som drabbas av synproblem.

Forskningsprojekt

Ny teknik för att tidigt upptäcka läs- och skrivsvårigheter, visuella och okulomotoriska problem hos vuxna med förvärvade hjärnskador, visuella och okulomotoriska problem hos barn med medfödda och tidigt förvärvade ögon- och hjärnskador och att beskriva vad en typiskt synfunktion är vilket är viktigt för att förstå vad en avvikande synfunktion är exempel på några av de delar som ingår i de forskningsprojekt som beviljats medel.

 1. Projekt: Barnoftalmologi
  Huvudansvarig: Professor Jan Ygge
  Kort om projektet “Barnoftalmologi”
 2. Projekt: Traumatiska hjärnsynskador
  Huvudansvarig: Docent Tony Pansell
  Kort om projektet “Traumatiska hjärnsynskador”
 3. Projekt: Tidig upptäckt av dyslexi
  Huvudansvarig: Fil Dr. Gustaf Öqvist Seimyr
  Kort om projektet “Tidig upptäckt av Dyslexi”
 4. Projekt: Kartläggning av typisk synfunktion
  Huvudansvarig: Docent Tony Pansell
  Kort om projektet “Kartläggning av typisk synfunktion”

Forskningsöversikt

Stiftelsen har givit ut två forskningsöversikter genom åren, Barnögonsjukdomar – aktuell svensk forskning till 10-års jubileet och Advances in Pediatric Ophthalmology Research till 20-års jubileet. Båda ger en bra inblick i de framsteg som, med hjälp av medel från stiftelsen, gjorts inom forskningsområdena.

RELATERAD INFORMATION
Marianne Bernadotte Centrum
Barnögonsjukdomar – aktuell svensk forskning
Advances in Pediatric Ophthalmology Research

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå