Barnögonsjukdomar – Aktuell Svensk forskning

Gunnar Lennerstrand och Maj Ödman, Red.

Inledning
Betydelsen av god barnögonvård och av forskningen över barnögonsjukdomar s. 9
1. Barnögonvård i Sverige
Om barnögonvård i Sverige s. 14
2. Ögats strukturer
Kortfattat om ögats strukturer s. 21
3. Ögats optik
Fakta: Ögats refraktion och glasögon s. 26
Barnoftalmologisk forskning vid Sahlgrenska sjukhuset s. 29
Maths Abrahamsson & Johan Sjöstrand
Synprövning av små barn. En jämförande studie mellan olika metoder s. 36
Agneta Rydberg
Fakta: Syntestning s. 37
Fakta: Synutveckling s. 40
Att förebygga synnedsättning hos barn genom synscreening s. 45
Gun Kvarnström & Peter Jakobsson
4. Ögats främre delar, linsen & ögontrycket
Fakta: Bindhinnan och hornhinnan s. 50
Inflammation och sjukdomsutlösande faktorer vid vernal konjunktivit s.51
Per Montan
Katarakt hos nyfödda. När och hur ska man behandla? s. 55
Ulla Kugelberg
Behöver barn använda glasögon? s. 57
Per Montan
Fakta: Glaukom (grönstarr) s. 61
Medfödd tryckstegring i ögat s. 63
Björn Svedbergh
5. Näthinnan
Fakta: Näthinnan och dess funktioner s. 66
Varför bildas det nya blodkärl på näthinnan vid vissa ögonsjukdomar? s. 69
Anders Kvanta
Ärftliga näthinnesjukdomar hos barn s. 73
Sten Andréason & Vesna Ponjavic
Prematuritetsretinopati (ROP) och riskfaktorer s. 79
Gerd Holmström
Fakta: Arvsmassan (DNA) s. 85
Några ärftliga ögonsjukdomar s. 86
Niklas Dahl
Retinoblastom  s. 89
Björn Stéen & Anders Kvanta
6. Nervsystemet, synen och ögonrörligheten
Fakta: Hjärnans utveckling s. 94
Fakta: Synbanan och syncentra s. 96
Fakta: Synfält s. 97
Fakta: Visual evoked potentials (VEP) s. 98
Synfunktionsbedömning och ögonundersökning av förskolebarn med födelsevikt under 1500 gram s.100
Lena Jacobson
Elektrofysiologisk bedömning av mognadsgrad och synfunktion s. 104
Anders Sjöström & Maria Kraemer
Fakta: Samseendet s. 110
Syn och samsyn mätt med VEP s.111
Peter Jakobson & Björn Johansson
Fakta: Synutveckling och amplyopi s. 114
Hjärnans synfunktioner vid normalt seende och vid sjukdom s. 116
Hans Richter 
Fakta: Ögonrörligheten och dess utveckling   s. 120
 Vertikal vergens  s. 122
 Jan Ygge
Strabism eller skelning hos barn och vuxna  s. 125
Gunnar Lennerstrand, Suna Tian & Ying Han
7. Utvecklingsrubbningar och synhandikapp
Okulär teratologi s. 134
Kerstin Strömland
Fakta: Fosterutveckling s. 137
Fakta: Missbildningar (teratologi) s. 137
Ögonmissbildningar hos barn s. 141
Kristina Teär Fahnehjelm
Fakta: Den normala synnervspapillen s. 145
Synnervens och retinalkärlens utseende vid skador under fosterlivet och i nyföddhetsperioden s. 146
Ann Hellström
Orsaker till ögonskada bland svenska barn och ungdommar s. 149
Kristina Tornqvist & Jonas Blohmé
Ordförklaringar
Ackomodation till XLRP s. 155

 

Barnögonsjukdomar. Aktuell Svensk forskning. Gunnar Lennerstrand och Maj Ödman, Red.  Johansson & Skyttmo Förlag, Stockholm, 2000.

Utgiven med anledning av Stiftelsens 10-års jubileum.

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå