Traumatiska hjärnsynskador

Projekten behandlar visuella och okulomotoriska problem hos vuxna med förvärvade hjärnskador. Studierna genomförs med ögon- och synundersökningar samt ögonrörelsemätningar. Fokus ligger på metodutveckling för att rehabilitera patienter till en förbättrad synfunktion genom olika metoder för synträning. För närvarande pågår datainsamling i flera studier och i dagarna kommer vi att skicka in den första artikeln för publicering där vi utvärderat effekten av att enbart glasögonbehandla patienterna utan aktiv synträning. I en studie samlar vi data på patienter som kommer till akutmottagningen på Danderyds Sjukhus vilka diagnosticeras som milda traumatiska hjärnskador. Dessa patienter följer vi under ett års tid för att undersöka läkningsförloppet. Som kontroller involverar vi patienter som söker till akuten för ortopediska skador. I en tredje studie studerar vi effekten av aktiv synträning hos patienter med långvariga synbesvär efter förvärvade hjärnskador. Avslutningsvis så kommer vi under våren att påbörja datainsamlingen på hockeyspelare i Djurgårdens IF, dessa spelare ska vi följa under tre års tid för att utvärdera effekten av hjärnskakningar samt effekten av hårt fysiskt spel på hjärnans funktion.

Medarbetare:
Docent Tony Pansell (PI)
Med dr Jan Johansson
Fil dr. Gustaf Öqvist Seimyr
Professor Jan Ygge

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå