Törnlöfska donationen

Under 2006 – 2007 mottog Stiftelsen en donation på ca 50 miljoner kr från makarna Birgit och Gösta Törnlöf. Under drygt 10 år hade makarna kontakt med Stiftelsen och höll sig informerade om dess verksamhet. Makarna, som inte hade egna barn eller nära släktingar, hade fäst sig vid Stiftelsens arbete för barnens ögonhälsa och ville stödja detta arbete.

När Gösta Törnlöf gick bort 2004 blev makarnas testamente tillkännagivet, och det innehöll en mycket generös donation till Stiftelsen. Nära kontakt slöts med Birgit Törnlöf, som också engagerade sig personligen i verksamheten vid Bernadottelaboratorierna. Hon donerade vid olika tillfällen stora belopp till Stiftelsen och Bernadottelaboratoriet, och vid hennes bortgång 2006 erhöll Stiftelsen ytterligare medel.

Genom denna mycket stora donation från makarna Törnlöf har Stiftelsen möjligheter att successivt skapa ett barnögoninstitut för forskning och avancerad sjukvård vid Karolinska Institutet, i samarbeten med Astrid Lindgrens Barnsjukhus och S:t Eriks Ögonsjukhus.

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå