Grundande av ”The International Research Foundation for Children’s Eyecare, Inc.”

År 1993 grundade Marianne Bernadotte “The International Research Foundation for Children’s Eyecare, Inc.”, med säte i New York. Syftet var att främja klinisk forskning över ögonsjukdomar hos barn. I styrelsen ingick direktör Karl G. Andrén, direktör Claes von Post, ambassadör Franklin S. Forsberg, direktör Robert LeBrun, direktör John N. Nordström, professor Torsten N. Wiesel och advokat Peter W. Williams.

På Luciadagen den 13 december 1994 höll Sotheby’s en auktion på St. Regis Hotel i New York med insamlade konstverk. Auktionen inbringade ca 500 000 US dollar. Stiftelsens fonder har ökat genom galamiddagar, så kallade Vision of Light Gala, för insamling av medel. Sådana galor har hållits 1995 vid svenska ambassaden i Washington, 1997 i Chicago i samarbete med Children’s Memorial Hospital, 1999 i Los Angeles i samarbete med Jules Stein Eye Institute i Los Angeles, och 2001, 2003 och 2005 i Palm i samarbete med Bascom Palmer Eye Institute.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå