Kartläggning av typisk synfunktion

Projekten behandlar synfunktion både på en synperceptuell samt ögonmotorisk nivå. Studierna genomförs vanligen på friska personer med typisk utveckling för att studera hjärnans normala funktion. I studierna använder vi ofta eye trackers och ackommodationsmätare. Under året har vi publicerat två artiklar som berör läsögonrörelser och binokularitet. I den första studien kunde vi påvisa att synsystemet är robust även monokulärt och påverkas inte nämnvärt av förtäckning av ett öga (Johansson, Pansell, Ygge, & Seimyr, 2014b). Om man däremot försämrar förutsättningarna för läsning genom att sänka kontrasten på texten så blir fördelarna med att använda två ögon tydliga (Johansson, Pansell, Ygge, & Seimyr, 2014a). I en annan studie studerade vi ögonlinsens vibrationer vid snabba ögonförflyttningar i.e. sackader (Nystrom, Andersson, Magnusson, Pansell, & Hooge, 2015). Dessa linsvibrationer kan misstolkas som ögondarrningar eftersom utrustning som registrerar ögonrörelser ofta använder reflexer i ögat från linsen. Om linsvibrationerna kan ha en fysiologisk funktion eller enbart är en mekanisk artefakt är inte klarlagt. Fynden publicerades i Vision Research.

Medarbetare:
Docent Tony Pansell (PI)
Professor Jan Ygge
Fil Dr Gustaf Öqvist Seimyr
Med Dr Susanne Glimne
Professor Roberto Bolzani (Univ. of Bologna)
Professor Mariagrazia Benazzi (Univ. of Bologna)

Aktuella Referenser:

Johansson, J., Pansell, T., Ygge, J., & Seimyr, G. O. (2014a). The effect of contrast on monocular versus binocular reading performance. J Vis, 14(5), 8. doi: 10.1167/14.5.8

Johansson, J., Pansell, T., Ygge, J., & Seimyr, G. O. (2014b). Monocular and binocular reading performance in subjects with normal binocular vision. Clin Exp Optom, 97(4), 341-348. doi: 10.1111/cxo.12137

Nystrom, M., Andersson, R., Magnusson, M., Pansell, T., & Hooge, I. (2015). The influence of crystalline lens accommodation on post-saccadic oscillations in pupil-based eye trackers. Vision Res, 107, 1-14. doi: 10.1016/j.visres.2014.10.037

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå