Forskningsprojekt Barnoftalmologi

Projekten behandlar visuella och okulomotoriska problem hos barn med medfödda och tidigt förvärvade ögon- och hjärnskador. Som ett urval av fynd som publicerades under det föregående året kan nämnas studien på barn som föds med kongenital cytomegalovirus infektioner vilket ofta drabbar med missbildningar av innerörat och ögonskador. Dessa barn får ofta kochleära implantat inopererade som ersätter det missbildade innerörat. Utöver dövhet (utan implantatet) drabbas även ögonbotten av skador och ögonmotoriken försämras. Fynden av studien publicerades i ACTA Paediatrica (Tear Fahnehjelm, Olsson, Fahnehjelm, Lewensohn-Fuchs, & Karltorp, 2015). I en annan studie studerade vi barn med cerebral pares vilka har tydliga motoriska svårigheter att ackommodera jämfört med barn med typisk utveckling. Detta kan påverka barnens förmåga att läsa och arbeta på nära avstånd. Resultaten publicerades i Developmental Medicin & Child Neurology (Pansell, Hellgren, Jacobson, Brautaset, & Tedroff, 2014). Dessa resultat följs nu upp med en ny studie där barn utvärderar effekten av läsglasögon hos dessa barn.

Medarbetare:
Professor Jan Ygge (PI)
Docent Lena Jacobson
Docent Agneta Rydberg
Docent Tony Pansell
Med Dr Kerstin Hellgren
Med Dr Monica Olsson
adj. professor (Sahlgrenska akademin, Göteborg) Kristina Teär Fahnehjelm

Aktuella referenser:
Pansell, T., Hellgren, K., Jacobson, L., Brautaset, R., & Tedroff, K. (2014). The accommodative process in children with cerebral palsy: different strategies to obtain clear vision at short distance. Dev Med Child Neurol, 56(2), 171-177. doi: 10.1111/dmcn.12266

Tear Fahnehjelm, K., Olsson, M., Fahnehjelm, C., Lewensohn-Fuchs, I., & Karltorp, E. (2015). Chorioretinal scars and visual deprivation are common in children with cochlear implants after congenital cytomegalovirus infection. Acta Paediatr. doi: 10.1111/apa.12988

 

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå