Disputation 30/10 2015

Disputation 2015-10-30

Fredagen den 30/10 disputerade legitimerade och magisteroptikern Jan Johansson vid MBC på en avhandling med titeln ”Investigations of binocularity and reading performance in healthy subjects and patients with mild traumatic brain injury”. Jan har under sin doktorandtid studerat dels hur läsförmågan varierar med om man läser med ett eller två ögon och dels vad som händer med läsfunktionen efter milda traumatiska hjärnskador (MTBI – mild traumatic brain injury).

Läs mer

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå