Tidig upptäckt av dyslexi

Genom att kombinera ögonrörelsemätning med maskininlärning har vi utvecklat en ny teknik för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter. I det projekt som vi nu driver kommer vi att utveckla metoden tillsammans med Järfälla och Trosa kommun så att den blir användbar i skolan. Fokus ligger på metodutveckling och implementering av en fungerande slutprodukt som ska användas för screening av elever med lässvårigheter. Under två år kommer vi genomföra screening på elever i årskurs 1-3 i Järfälla och Trosa kommun. De barn som vi identifierat som lässvaga samt en motsvarande grupp bland de vi inte identifierar som lässvaga kommer att följas upp tillsammans med skola, lärare och specialpedagoger. Sedan projektet startade har vi byggt upp en organisation kring screeningen samt påbörjat vår första screeningomgång i Järfälla och Trosa kommun. Vi har hitintills hunnit med 9 skolor med totalt 1045 elever i årskurs 1-3. Med den nuvarande hastigheten på screeningen räknar vi med att ha undersökt 13 skolor och ca 1 600 elever innan vårterminen är slut. Detta motsvarar ungefär hälften av eleverna i de deltagande kommunerna och ligger i linje med vårt mål enligt projektplanen. Till projektet har vi knutit en lärare som projektkoordinator och i arbetet med att ta fram testprotokollet har vi engagerat två studenter från Logopedprogrammet vid Karolinska Institutet.

Medarbetare:
Fil Dr Gustaf Öqvist Seimyr (PI)
Fil Dr Mattias Nilsson Benfatto
M. Sc. Ida Bergman

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå