Svensk Nobelpristagare erhåller medalj från Marianne & Sigvard Bernadottes Forskningsstiftelse

Torsdagen den elfte september delar grevinnan Marianne Bernadotte ut medaljer och priser till framstående forskare inom området dyslexi (läs- och skrivsvårigheter) och barnoftalmologi (barnögonsjukdomar speciellt syn- och ögonrörelserubbningar) för tionde gången i ordningen.

Det finns en koppling mellan dessa bägge områden och det pågår en ständig utveckling av nya metoder för att upptäcka synstörningar hos mycket unga barn och för att spåra dyslexi hos barn som befinner sig i början av sin läsinlärning. En tidig upptäckt innebär mycket bättre chanser att med riktiga insatser kunna rätta till tillstånden.

Marianne Bernadottes pris tilldelas docent Eva Larsson, Uppsala, som bedrivit långtidsstudier över prematurfödda barns syn- och ögonfunktioner. Prissumman är 50 000 kronor. Pristagaren och hennes forskning presenteras av professor Gunnar Lennerstrand, ordförande i Bernadottestiftelsen, och därefter håller pristagaren själv en föreläsning under rubriken ”Hur ser prematurfödda barn när de blir äldre?”.

Marianne Bernadottes medaljer, som i år delas ut för första gången, tillfaller professor Barbro Johansson för hennes studier inom neurologi och dyslexi, professor Gunnar Lennerstrand för studier inom barnoftalmologi samt professor Torsten Wiesel, för hans forskning över synfysiologi och synutveckling. Professor Wiesel är för övrigt en av fyra nu levande svenska Nobelpristagare; han mottog sitt pris redan 1981. Medaljörerna och deras forskningsinsatser presenteras av professor Jan Ygge, till vardags ledare för Marianne Bernadotte Centrum vid Karolinska Institutet.

Marianne Bernadotte har under lång tid varit engagerad inom medicinsk vetenskap och då speciellt forskningen som rör dyslexi och barnoftalmologi. Hon har förärats hedersdoktorat både vid Karolinska Institutet och Universitet i Bologna för sina insatser.

Prisceremonin äger rum i Nobel Forum på Karolinska Institutet. För ytterligare information går det bra att kontakta: professor Gunnar Lennerstrand, gunnar.lennerstrand@eyelab,se eller Jan Ygge, jan.ygge@eyelab.se

 

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå