Marianne Bernadottes insatser för medicinsk vetenskap

Marianne Bernadotte, skådespelare och kulturvetare, har allt sedan 1960-talet varit engagerad inom olika handikappområden. Hon hjälpte först med dr Per Uddén att lansera den mycket avancerade elektriska rullstol, Permobil, som han utvecklat. Marianne Bernadottes insatser för Permobil har av Per Uddén bedömts som så avgörande att denna avancerade uppfinning utan henne inte skulle ha kunnat få det stöd och den uppbackning bland industrimän och politiker som var nödvändig för att den skulle kunna utvecklas och tillverkas. Marianne Bernadottes osjälviska och energiska arbete har därmed varit till stort gagn för många rörelsehandikappade i Sverige och utomlands.

Marianne Bernadottes initiativ att grunda Sigvard & Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård och hennes intensiva arbete med att utveckla Stiftelsen har varit av avgörande betydelse för utvecklingen av forskning och utveckling inom barnoftalmologin i Sverige. Marianne Bernadotte promoverades i maj 1998 till hedersdoktor vid Karolinska Institutet för sina stora insatser inom två områden med stark anknytning till Karolinska Institutets forskning nämligen dyslexi och barnoftalmologi.

Marianne Bernadotte utsågs i oktober 2005 till hedersdoktor vid den psykologiska fakulteten vid Bologna universitet för sina insatser att stödja dyslexiforskning och dyslexipedagogik i Italien och Sverige, och internationellt. Marianne Bernadotte är hedersordförande i Svenska Dyslexistiftelsen och i “The International Rodin Remediation Academy”, samt har instiftat Marianne Bernadottes stipendium inom dyslexipedagogik.

Utan Marianne Bernadotte och Stiftelsens insatser skulle vi inte kunnat nå den höga nivå, internationellt sett, som svensk barnoftalmologi nu innehar. Stiftelsen hade höga mål när den startades och dessa mål är på god väg att uppfyllas. Svensk barnoftalmologi och alla forskare inom området är mycket tacksamma för allt som Marianne Bernadotte utfört för att främja forskningen inom denna del av ögonvården och därmed förbättra synhälsan i hela vår befolkning.

Detta är verkligen att arbeta för ”Synen för framtiden”


Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå